הנהלת הקרן

 

הקרן מנוהלת על ידי ועד מנהל בן שישה חברים ומבקר שהוא רואה חשבון.

בביצוע עבודתו נעזר הוועד המנהל בשתי ועדות מייעצות, כל אחת בתחום התעניינות שונה של הקרן:

·         ועדה לשחזור ולשימור

·         ועדה לקשרים עם צרפת

הפעילות הכספית של הקרן מבוקרת על ידי רואה חשבון מוסמך.

לקריאה נוספת

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Usando questo sito sei in accordo con la nostra privacy policy OK