דוח חברתי

החל בשנת 2019 תציג הקרן דוח חברתי, המתאר את הערך המוסף, כמותי ואיכותי, של פעילותה.

מטרת הדוח לשמש כלי עזר לעידוד השתתפות ושיתוף פעולה מצד כל בעלי העניין שאליהם מופנות פעילויות הקרן.

כדי לוודא את איכות הדוח החברתי, תתבסס הקרן על הנחיות GBS.

PDF מסמכי

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Usando questo sito sei in accordo con la nostra privacy policy OK